je dobrovolným sdružením občanů i právnických osob, založena 23.4.2003 společností Asista s.r.o., s cílem poskytování veřejně prospěšných služeb v oblastech:

Probíhající projekt: JUNIORAKTIV (zahájení listopad 2006, ukončení květen 2008) - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

O nás

Občanské sdružení Genesia (dále GENESIA OS) realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.
GENESIA  OS disponuje zkušeným pracovním týmem stálých a externích spolupracovníků, kteří se orientují v oblasti řízení projektů zaměřených na vybrané skupiny obyvatelstva se specifickými potřebami. Pracovní týmy jsou sestavovány operativně s ohledem na konkrétní projektové potřeby, tak aby byla zajištěna odbornost a efektivita práce. V současné době má OS GENESIA tým 15-20 spolupracováníků, kteří se podílejí v rámci pracovního poměru na realizaci aktuálních aktivit a cca 10 externích lektorů a expertů.

GENESIA OS jako nositel projektů zpracovala projektové žádosti, projekty řídila a koordinovala, uzavírala smluvní vztahy s experty a dodavateli služeb, realizovala veškeré nákupy a výběrová řízení, spolupracovala s partnery projektů a zajišťovala jak projektové tak návazné aktivity z hlediska odborného, organizačního i technického. Zajišťovala výběr a kontakt s cílovými skupinami a dále komplexní prezentační aktivity včetně medializace projektu. Nedílnou součástí projektů byly též diseminační semináře, konference a projektové tiskoviny. V rámci partnerství se podílela GENESIA  na realizaci dílčích úkolů projektů souvisejících s analýzami, realizací vzdělávacích a poradenských aktivit, přímou prací s cílovými skupinami, prezentačních aktivit. Spektrum partnerů je velmi široké od veřejných institucí typu úřadů práce a krajských úřadů, přes školská zařízení až po občanská sdružení a obchodní společnosti.  GENESIA OS má zkušenosti jak s projekty, kde je zapojen 1 či 2 partneři, tak projekty, kde je partnerů více např. v projektu JUNIORAKTIV je to 8 partnerů.

Při sestavování projektového záměru  GENESIA OS  vždy vychází z aktuální situace a potřeb cílových skupin, jakož i z předchozích zkušeností a osvědčeného partnerství se subjekty místních iniciativ, projekt poté realizuje vždy s partnery z dané lokality, kteří se nejvíce orientují v reálných podmínkách.

Aktivity sdružení směřují ve spolupráci se spol. ASISTA s .r.o. též do oblasti vzdělávání a poskytování služeb nezaměstnaným, jakož i zájemců o rozšíření kvalifikace s nevhodnou kvalifikační strukturou. Mezi další aktivity patří poskytování jazykových vzdělávacích kurzů. Zvláštní pozornost je v projektech posledních 3 let věnována využití moderních ICT technologií, zejména multimediální výuce a elearningovému vzdělávání, kde úzce spolupracuje se ICT profesionály ze společnost WMS,s.r.o.

 

Naše občanské sdružení GENESIA bylo založeno 23.4. 2003, kdy mu bylo
Ministerstvem vnitra uděleno pod.č.j.: VS/1-1/53 692/03-R a IČO: 266 27 361.
Najdete nás v Mostě v ul. Josefa Ressla 1793, nebo na telefonu 476 104 738.


Přehled aktualit

Uživatelské jméno:
Heslo:

Počet přístupů: